936-802-713
650-661-457
info@techne.cat
Home Retail Obertura d’establiments

Obertura d’establiments

Per a l’obertura d’un establiment cal presentar una sol·licitud davant de l’autoritat competent, que inclou un projecte d’activitats, contractes i certificats que acreditin la seguretat contra incendis de les instal·lacions. També cal abonar la taxa corresponent a la preceptiva llicència d’activitat.

La tramitació és obligatòria per a persones físiques o jurídiques que vulguin iniciar una activitat econòmica i pot variar d’un municipi a un altre.

A Techné redactem els projectes i realitzem els tràmits davant de l’autoritat competent, de manera que vosaltres només us heu d’ocupar de posar en marxa la vostra empresa.